RinCC®-Index
Link naar RinCC.be
RinCC®-Info
Link naar RinCC.be
Link naar RinCC.be
Link naar RinCC.be
Link naar RinCC.be
RinCC®-Over ons
RinCC®-Why Us
RinCC®-Partners
RinCC®-Info
RinCC®-Index
#1 ReStart
#2 - Contraol
#3 - Onroad Cornering
#4 - Ride
#5 - Ardennes
RinCC-Berg & Bochten

Copyright © RInCC 2016- Alle rechten voorbehouden - mailto:webmaster@rincc.be

Over ons

RInCC heeft als missie het bieden van een volledig opleidings- en trainingsprogramma dat individueel leidt tot een volwaardige en daardoor veilige verkeersdeelname van zowel de beginnende als de gevorderde bestuurder.


RInCC adopteert en integreert het Nederlandse systeem in haar trainingen omdat Nederland in de top 3 van de meest veilige landen van Europa staat, naast Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Wij onderschrijven het European Safety Charter, maar RInCC is van mening dat er nog veel te veel over verkeerveiligheid wordt gesproken. Om de doelstelling te behalen zal er echt iets moeten gebeuren; geen woorden maar daden
! Wij kunnen en doen daar ook actief iets aan, te beginnen bij de basis: opleiding!


Wij vinden dat alleen het auto- of motorrijbewijs behalen onvoldoende is! Wij willen dat de (aspirant) bestuurder wordt opgeleid tot een veilige weggebruiker in de auto of op de motor.

Vanuit die visie speelt voertuig controle, verkeersinzicht en risico mijdend rijgedrag een cruciale rol. Deze vaardigheden worden ontwikkeld door middel van instructie in combinatie met coaching: het zelf ontdekken en toepassen. Als coachings methodiek hanteren wij het systeem dat vanuit de EU is ontwikkeld; het EU-project HERMES ("High Impact approach for Enhancing Road safety through More Effective communication Skills for driving instructors").


Om bovenstaand te realiseren werkt RInCC samen met gespecialiseerde en ervaren instructeurs die zijn opgeleid volgens het Nederlandse systeem van rijonderricht en aanvullend opgeleid door de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging als KNMV Gediplomeerd MororrijInstructeur, de KGI'er.
Voor deze instructeurs geldt dan ook dat zij blijvend moeten voldoen aan de strenge eisen zoals die gelden in Nederland. Om aan de hoge eisen te voldoen zijn de instructeurs wettelijk verplicht tot de jaarlijkse opgelegde bijscholing.


Wij verwelkomen u graag op een van onze trainingen.


Tot ziens!


Chris Kusters

Directeur

Contact

Disclaimer & Policy

Algemene Voorwaarden

Exornatieverklaring

RinCC Motor Courses